Bild auf Poster The Carving on Stone Mountain, Georgia
Mehr laden